ul.Sudecka 41
PL-47-400 Racibórz
(UPPER SILESIA)
Poland

 

 

+48 32 414 76 71
 +48 32 414 76 70


info
@
mc-instruments.pl

 

 

 

 

NIP(VAT): PL6391917615
REGON: 240688335

------------------------
 


PARTNERZY:

 

 


 

 

 

 

KATEGORIE:

 


  DUROMETRY
 

  GRUBOŚCIOMIERZE UT
 

  GRUBOŚCIOMIERZE
    
PRECYZYJNE UT

 

  GRUBOŚCIOMIERZE  
    
ISKROBEZPIECZNE
 

 

  TWARDOŚCOMIERZE
    LEEBA
   

 

  TWARDOŚCOMIERZE
     LEEBA / DYNAMICZNE

 

  TWARDOŚCIOMIERZE

    ULTRADŻWIĘKOWE

                 [UCI]


  TWARDOŚCIOMIERZE
     SHORE
 A/D/C ...


  TWARDOŚCIOMIERZE
     IRHD micro


  WYCINARKI
     TWORZYWA / GUMA


  TWARDOSCIOMIERZE
     BARCOLA

 

  TWARDOŚCIOMIERZE
     DO BETONU

 

  WARSTWOMIERZE

 

  PROFILOMETRY

 

  WIDEOSKOPY

 

  ENDOSKOPY

 

  BOROSKOPY

 


WYDARZENIA
MIĘDZYNARODOWE


CONTROL 2022


Stuttgart / Niemcy


----------------------------- 


Prawa autorskie © :


Odwiedzając lub korzystając
ze strony internetowej firmy


max:control 

 (measuring instruments)


akceptujecie Państwo
poniższe warunki z jej korzystania.


Wszystkie teksty, zdjęcia, materiały graficzne oraz wszelkie inne info- rmacje jak i ich postać (zawartość, treść) podlegają prawnej ochronie praw autorskich. Wyłączne prawo do korzystania z wymienionych wyżej treści posiada:


MC Group


Reprodukcja lub powielanie całości lub części jest dozwolone tylko za pisemną zgodą: CM 

 

OFERTA

STANDARDY

   

WYBIERZ PONIŻEJ KATEGORIĘ POMIARU :

Zapytania dotyczące przyrządów kontrolno - pomiarowych, prosimy kierować pod nr tel.: 032/414-76-71 lub: info@mc-instruments.pl

 


Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości, chętnie na nie
odpowiemy.

 

Hotline pod numerem telefonu:
+48 32 414 76 71
od godz. 9.00 do 16.30

 Mail:   info@mc-instruments.pl


Grubościomierze ultradźwiekowe - przemysł 

 


Grubościomierz ultradźwiękowy
MC-C2 Hands Free
 

Grubościomierz ultradźwiękowy
MC-C3 Data Logger
 

Grubościomierz ultradźwiękowy
MC-C4 General Purpose

 


Grubościomierz ultradźwiękowy
MC-C Haevy Duty


 Grubościomierze do zastosowań podwodnych

 
Grubościomierz ultradźwiękowy
MC-C DIVE

 

Grubościomierz ultradźwiękowy
MC-C Underwater


Przyrządy iskrobezpieczne

 

 Grubościomierz ultradźwiękowy
MC-C1

A: KONTROLA WIZUALNA

Wideoendoskopy | Endoskopy

Broszury

 

Boroskopy

 • Boroskop sztywny MC-R300

Akcesoria

Wideoendoskop to przyrząd optyczny do oglądania trudno dostępnych miejsc (wewnątrz urządzeń, silników, turbin itp.). Wideoskopy przemysłowe służą również do sprawdzania stanu technicznego obiektów.

B: KONTROLA TWARDOŚCI MATERIAŁU

Twardościomierze dynamiczne Leeba

Broszury

Twardościomierze-twardosciomierz-MC-SD1 Twardościomierze-twardosciomierz-MC-550EX

Twardościomierze ( UCI ) ultradźwiękowe

Akcesoria

Twardościomierz Leeba to przyrząd do pomiaru twardości metali na zasadzie odbicia sprężystego. Twardościomierz ultradźwiekowy to przyrząd do pomiaru twardości za pomocą fali ultradźwiekowej.

OFERTA-Twardościomierze

C: KONTROLA TWARDOŚCI TWORZYW

Twardościomierze stacjonarne IRHD

Broszury

Twardościomierze przenośne Shore / Barcol

 • Durometr analogowy Shore`a HP (A / A0)
 • Durometr elektroniczny Shore`a HPE II
 • Durometr / Twardościomierz Barcola

Akcesoria

Twardościomierze IRHD micro służą do pomiaru twardości gotowych produktów.
Durometr to przyrząd do pomiaru twardości gum, twardych elastomerów i tworzyw sztucznych.

OFERTA-Twardościomierze-tworzywa-guma

D: KONTROLA TWARDOŚCI BETONU

Twardościomierze do betonu mechaniczne

Broszury

Twardosciomierz do betonu MC-CT52N

Twardościomierze do betonu elektroniczne

 • Twardościomierz elektroniczny do betonu

Akcesoria

Twardościomierze do betonu, zwane również sklerometrem lub młotkiem Schmidta przeznaczone są do pomiaru twardości betonu.

Twardosciomierze do betonu Schmidta

F: KONTROLA GRUBOŚCI MATERIAŁU

Grubościomierze iskrobezpieczne

Broszury


Przyrządrząd iskrobezpieczny

przyrząd elektryczny, którego
wewnętrzne i zewnętrzne obwody
są iskrobezpieczne. Konstrukcja
grubościomierza MC-C1 oparta
jest na nowoczesnych rozwiąza-
niach konstrukcyjnych oraz
technologicznych w wykonaniu
iskrobezpiecznym stosowanych
w górnictwie, chemii, petrochemii,
energetyce itp.

Grubościomierze iskrobezpieczne

 • Grubościomierz MC-C1EX

Akcesoria

Grubościomierze iskrobezpieczne to wysopkospecjalistyczne przyrządy do pomiaru grubości ścianek jednostronnie dostepnych metodą ultradźwiękową w strefach zagrożenia wybuchem oznaczonymi znakiem .

G: KONTROLA GRUBOŚCI WARSTW

Warstwomierze cyfrowe wiroprądowe

Broszury

Warstwomierze ultradźwiękowe

Akcesoria

Warstwomierz lub Miernik lakieru (miernik grubości powłok)- to przyrząd do pomiaru grubości powłoki ochronnej na elementach wykonanych ze stali, aluminium,miedzi , plastiku lub włókna szklanego.

H: KONTROLA CHROPOWATOŚCI

Chropowatościomierze elektroniczne

Broszury

 • Chropowatościomierz MC-RT 600
 • Chropowatościomierz MC-RT610
 • Chropowatościomierz MC-100
 • Chropowatościomierz MC-TR200
 • Chropowatościomierz MC-TR100
 • Chropowatościomierz MC-TR110

Profilometry - mierniki chropowatości

 • Profilometr stykowy MC-RT610
 • Profilometr stykowy MC-100
 • Profilometr stykowy MC-TR200
 • Profilometr stykowy MC-TR100
 • Profilometr stykowy MC-TR110

Akcesoria

Profilometry to przyrządy pomiarowe służące do pomiaru parametrów chropowatości powierzchni.

I: KONTROLA PEWNOŚCI POMIARU

Świadectwo wzorcowania w.g. DKD

Świadectwo wzorcowania w.g. ISO

Świadectwo wzorcowania DKD zapewnia
spójność pomiarową do narodowych
wzorców, które są zgodne
z Międzynarodowym Układem Jednostek
Miar (SI). DKD jest sygnatariuszem
porozumień European co-operation
for Accreditation (EA) oraz International
Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC) dotyczącego wzajemnego
uznawania świadectw wzorcowania.

Użytkownik jest zobligowany do
powtórnego wzorcowania w określonych
odstępach czasu.

Wzorcowanie ISO (inaczej: kalibracja)
- ogół czynności ustalających relację
między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary.

Wzorcowanie polega na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego a wskazaniem przyrządu wzorcowanego z uwzględnieniem niepewności pomiaru.

Mimo tych zastrzeżeń - dla celów uproszczonych - przyjmuje się czasem,
że dany przyrząd powinien być ponownie wzorcowany nie rzadziej niż raz do roku.

Świadectwo wzorcowania lub certyfikat kalibracji zapewniający spójność pomiarową z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar ( Si ) lub certyfikat ustalający relacje między wartościami mierzonymi przyrządem pomiarowym a wartościami fizycznymi wzorca jednostki miary.

J: PŁYTKI WZORCOWE

Wzorce twardości guma / tworzywa sztuczne

Broszury

 • Płytki wzorcowe IRHD
 • Płytki wzorcowe Barcola

Wzorce twardości metali

 • Płytki wzorcowe Brinella
 • Płytki wzorcowe Rockwella
 • Płytki wzorcowe Vickersa
 • Bloki wzorcowe Leeba

Akcesoria

Grubościomierze to wysopkospecjalistyczne przyrządy do pomiaru grubości ścianek jednostronnie dostepnych metodą ultradźwiękową.


Twardosciomierze Leeba, Twardosciomierze przenośne, Twardosciomierze ultradzwiekowe, Twardosciomierze do metali, Twardosciomierze do gum, Twardosciomierze Barcola, Twardosciomierze micro IRHD, Twardosciomierze IRHD, Wzorce twardosci,

Grubosciomierze ultradzwiekowe, Grubosciomierze precyzyjne, Grubosciomierze wiropradowe, Grubosciomierze specjalistyczne

max:control (measuring instruments) na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. W wypadku jakichkolwiek nieprawidłowości na naszej witrynie prosimy o kontakt mailowy: feedback@mc-instruments.pl.