OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

 
  

 RODO - GIODO 

 
   
 

 POLITYKA COOKIES

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie
z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

© Copyright: MC Group


ul.Rybnicka 47
PL-47-400 Racibórz
(SILESIA)


 Tel:+48 32 414 76 71
Fax: +48 32 414 76 70


Mail:info@mc-instruments.pl

Web:www.mc-instruments.plNIP(VAT): PL6391917615
REGON: 240688335

------------------------

KATEGORIE:

 


  DUROMETRY

  GRUBOŚCIOMIERZE

  GRUBOŚCIOMIERZE
     ISKROBEZPIECZNE
GRUBOSCIOMIERZE-ISKROBEZPIECZNE

  TWARDOŚCOMIERZE
      LEEBA / DYNAMICZNE

   TWARDOŚCIOMIERZE
      ULTRADŻWIĘKOWE

  TWARDOŚCIOMIERZE
      IRHD micro

   TWARDOSCIOMIERZE
      BARCOLA

   TWARDOŚCIOMIERZE
      DO BETONU

   WARSTWOMIERZE

  PROFILOMETRY

  WIDEOSKOPY

  ENDOSKOPY

  BOROSKOPY

  TERMOWIZJA

 
 

WYDARZENIA
MIĘDZYNARODOWE


CONTROL 2019

07 - 10 Maja

Stuttgart / Niemcy


-----------------------------


PARTNERZY:

 

-----------------------------


Prawa autorskie © :


Odwiedzając lub korzystając
ze strony internetowej firmy
max:control 
(measuring instruments)
akceptujecie Państwo
poniższe warunki z jej korzystania.


Wszystkie teksty, zdjęcia, materiały graficzne oraz wszelkie inne informacje
jak i ich postać (zawartość, treść) podlegają prawnej ochronie praw autorskich.
Wyłączne prawo do korzystania z wymienionych wyżej treści posiada
MC Group.


Reprodukcja lub powielanie całości lub części jest dozwolone tylko za pisemną zgodą

MC Group
.

W szczególności
niedozwolone jest kopiowanie zdjęć i tekstów ze strony internetowej.

 


 

HOME:       ←                             e mail us | telephone +48 (0) 32 414 76 71

       RODO - Administracja danych Osobowych MAX: CONTROL

 


Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

 
   
 

Sz. Państwo, informujemy iż, Państwa dane znajdują się w naszej bazie adresowej.

Państwa dane osobowe zostały pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub ze źródeł publicznie dostępnych i są przetwarzane na podstawie RODO do realizowania przez firmę max:control (measuring instruments) usług i sprzedaży, a także do informowania Państwa o naszych usługach i produktach. Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie, byśmy te dane usunęli z naszej bazy bądź zmodyfikowali  – prosimy o informację.


I. Obowiązki i dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
 max:control (measuring instruments) Jerzy Kurzydem  z siedzibą w Raciborzu, ul. Rybnicka 47 , 47-400,
 wpisany do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Racibórz pod nr. :
 Z/11241/2007,  NIP: 6391917615, REGON:240688335.
 Z administratorem istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznie za pośrednictwem
 adresu: - adro@mc-instruments.pl

 

II. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe
 
Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów max:control (measuring
  instruments) (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na przykład w celu:
- zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw
  lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i
  udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z
  rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami i konkurentami, których przedstawicielem lub pracownikiem
  są Państwo;
- przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Firmy na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych);
- zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;
- angażowania usługodawców, w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług IT wspierających naszą działalność
  gospodarczą;
- prowadzenia postępowań w zakresie zgodności;
- zapewnienia bezpieczeństwa budynków i zakładów (w tym wideo monitoring w zakresie niezbędnym do ochrony pomieszczeń).
 
Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umów z osobami indywidualnymi (osobami fizycznymi), z którymi prowadzimy interesy, na przykład, w celu przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych, lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 
max:control (measuring instruments) wypełnia także różne obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), które mogą wymagać przetwarzania Państwa danych osobowych. Takie obowiązki prawne mogą wynikać na przykład z regulacji podatkowych lub przepisów o handlu zagranicznym i sankcjach. 
 
III. Odbiorcy Państwa danych osobowych

W ramach Firmy, dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy max:control (measuring instruments), o ile
 mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych.
 Firma może angażować osoby trzecie do świadczenia określonych usług (np. usług IT). Ponadto możemy angażować m.in. doradców
 prawnych, konsultantów ds. zarządzania oraz audytorów. Takie osoby trzecie świadczą swoje usługi na naszą rzecz i pod naszą kontrolą
 oraz kierownictwem i mogą mieć dostęp do danych osobowych w zakresie wymaganym do świadczenia takich usług.
 
 Dodatkowo, możemy, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, przekazywać Państwa dane osobowe krajowym i zagranicznym
 organom państwowym (np. organom podatkowym lub organom ścigania) lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa
 lub w celu ochrony interesów firmy.


IV. Prawa, które Państwu przysługują

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowanie należy zweryfikować w każdym osobnym przypadku, mają Państwo prawo do
 otrzymywania informacji o swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w
 zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec każdego przypadku przetwarzania danych
 opisanego w pkt II. oraz prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
 do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych).

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych
 osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub żądanie usunięcia z bazy danych uniemożliwi
 realizację umowy lub zlecenia.

Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

V. Poufność i przechowywanie danych
 
Każdy z naszych pracowników, jak również wszyscy pracownicy usługodawców zewnętrznych, którzy mają dostęp do i/lub przetwarzają
 dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności takich danych.
 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych
 przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
 dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

VI. Postanowienia końcowe

Będziemy kontynuować przetwarzanie zbiorów danych osobowych w takim samym zakresie jak dotychczas. Nie muszą Państwo
 podejmować żadnych działań. Niniejsze pismo nie zmienia warunków istniejących umów łączących strony i ma charakter czysto
 informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018.

 


      


Badanie materiału

Technologia kontrolna

Usługi

Analiza materiału

 


O nas
Siedziba / Oddziały
Warunki ogólne


Pomiar twardości metalu
Pomiar twardości gum 
Pomiar twardości tworzyw ABS
Pomiar grubości materiału
Pomiar grubości warstw
Endoskopia


Serwice/ Naprawa
Rekalibracja
Wzorcowania
Badania wisualne
Metallografia
Szkolenia


Metallografia
Thermografia
Demo - / Przyrządy

PL (+48) 32 414 76 71

  

info@mc-instruments.pl

  

Kontakt - Formular

      
        © MC Group, ul.Rybnicka 47, PL - 47400 Racibórz | Created by MC Group IM GmbH                                               Newsletter | Kontakt | Impressum | News
button_de D  button_de A   CZ    PL   
 

© 1997 - 2017 MC Group IM, All rights reserved
wchodzą w skład następujące Firmy: MC Group IM Germany | max:control (measuring instruments) Poland

max:control (measuring instruments) na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. W wypadku jakichkolwiek nieprawidłowości na naszej witrynie prosimy o kontakt mailowy: feedback@mc-instruments.pl.